Domov svätého Jozefa

staroba v objatí lásky

Náš Domov svätého Jozefa sa nachádza v krásnom prostredí kláštora Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 
✻✻✻

Ponúka celoročný pobyt a opateru ľuďom v dôchodkovom veku, odkázaným na pomoc iným. 

✻✻✻

O našich klientov sa staráme profesionálne, v atmosfére pokoja, radosti a modlitby.


Aktuality

Návštevy v Domove sv. Jozefa - povolené

Návštevy v Domove sv. Jozefa – povolené

 

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení sa umožňujú návštevy klientov v zariadení pre seniorov v Domove sv. Jozefa.

Návštevu Vášho príbuzného vopred telefonicky dohodnite na 0910 852 331, 0910 852 332 alebo je možné ohlásiť sa priamo na recepcii.

 

Prosíme návštevy o dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

- návšteva vyplní na recepcii formulár – čestné prehlásenie

- musí strpieť meranie telesnej teploty, vyplní osobné údaje ako meno/priezvisko, telefonický kontakt, čas príchodu, dezinfekciu rúk, prekrytie horných dýchacích ciest

- jedného klienta môžu navštíviť najviac dvaja rodinní príslušníci počas jednej návštevy

- prosíme o dodržiavanie pokynov ako odstup minimálne 2 metre, dezinfekcia rúk, nosenie ochranných pomôcok  prekrývajúcich horné dýchacie cesty, bezkontaktná návšteva (bez podania rúk a iných kontaktných prejavov)

- pohybovať sa iba vo vyhradených priestoroch budovy

- trvanie jednej návštevy maximálne 20 minút

 


riaditeľka:      Mgr. Aneta Jaššová Kramárová

           ✆ 0910 852 331
 
sociálna pracovníčka: Mgr. Andrea Hlavačková

         ✆ 0910 852 332
 
            ✎domov.sv.jozefa@gmail.com


            ✉   Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
             Domov svätého Jozefa
             Novozámocká 129/302
                951 12 Ivanka pri Nitre