Domov svätého Jozefa

staroba v objatí lásky

Náš Domov svätého Jozefa sa nachádza v krásnom prostredí kláštora Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 
✻✻✻

Ponúka celoročný pobyt a opateru ľuďom v dôchodkovom veku, odkázaným na pomoc iným. 

✻✻✻

O našich klientov sa staráme profesionálne, v atmosfére pokoja, radosti a modlitby.


Aktuality


                                                              


                                         Návštevy v Domove sv. Jozefa – zakázané  

Oznam

Na základe Rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre č. EPI/A/2020/03343 v Nitre dňa 11.09.2020, sú v Zariadení pre seniorov -  Domov sv. Jozefa Ivanka pri Nitre zakázané návštevy s účinnosťou od 12.09.2020 do 30.09.2020.

 Zákaz vychádzok pre prijímateľov sociálnej služby. Povolené je  absolvovanie súrnych lekárskych vyšetrení v sprievode zamestnanca zariadenia.


 


 riaditeľka:      Mgr. Aneta Jaššová Kramárová

           ✆ 0910 852 331
 
sociálna pracovníčka: Mgr. Andrea Hlavačková

         ✆ 0910 852 332
 
            ✎domov.sv.jozefa@gmail.com


            ✉   Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
             Domov svätého Jozefa
             Novozámocká 129/302
                951 12 Ivanka pri Nitre