Domov svätého Jozefa

staroba v objatí lásky

Náš Domov svätého Jozefa sa nachádza v krásnom prostredí kláštora Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 
✻✻✻

Ponúka celoročný pobyt a opateru ľuďom v dôchodkovom veku, odkázaným na pomoc iným. 

✻✻✻

O našich klientov sa staráme profesionálne, v atmosfére pokoja, radosti a modlitby.


Video Svätý Mikuláš v Domove sv. Jozefa 

 riaditeľka:      Mgr. Aneta Jaššová Kramárová

                                    ✎domov.sv.jozefa@gmail.com

           ✆ 0910 852 331
 
sociálna pracovníčka: Mgr. Andrea Hlavačková

         ✆ 0910 852 332
                                  ✎ hlavackova.dsj@gmail.com


kontakt na oddelenie:  0910 842 079 (opatrovateľky/službukonajúci personál)


            ✉   Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
             Zariadenie pre seniorov - Domov svätého Jozefa
             Novozámocká 129/302
                951 12 Ivanka pri Nitre