Domov svätého Jozefa

staroba v objatí lásky

Náš Domov svätého Jozefa sa nachádza v krásnom prostredí kláštora Misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 
✻✻✻

Ponúka celoročný pobyt a opateru ľuďom v dôchodkovom veku, odkázaným na pomoc iným. 

✻✻✻

O našich klientov sa staráme profesionálne, v atmosfére pokoja, radosti a modlitby.


Aktuality

Zákaz návštev


Oznamujeme všetkým príbuzným našich klientov ako aj ďalšej verejnosti, že 

z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorý zasadal dňa 6.3.2020 

sú s okamžitou platnosťou ZAKÁZANÉ NÁVŠTEVY

vo všetkých zdravotníckych zariadeniach ako aj v zariadeniach sociálnych služieb.

Žiadame všetkých príbuzných, priateľov a známych našich klientov, aby rešpektovali tento zákaz. 

Za pochopenie ďakujeme.
riaditeľka:      Mgr. Aneta Jaššová Kramárová

           ✆ 0910 852 331
 
sociálna pracovníčka: Mgr. Andrea Hlavačková

         ✆ 0910 852 332
 
            ✎domov.sv.jozefa@gmail.com


            ✉   Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
             Domov svätého Jozefa
             Novozámocká 129/302
                951 12 Ivanka pri Nitre